Aura analýza

               Gdv 

 

 

Metoda záznamu  GDV kamerou (vizualizace osobního záření - zdraví).

,,Rychlá metoda zjištění příčiny toho, co nás trápí !"

1.GDV KAMERA A AURA:

Předem bychom Vás měli stručně seznámit s tím, co je to aura a co z ní dokážeme GDV kamerou vyčíst. Aura je vyzařované energetické pole, jež obklopuje a chrání fyzické tělo člověka před vnějšími vlivy a uchovává energii, kterou všichni potřebujeme. Toto pole, které vypovídá o stavu duševní pohody a našeho tělesného zdraví  je  GDV kamera  schopna zaznamenat a vyhodnotit. To znamená, že Vám umožní spatřit svou vlastní auru a podívat se na to, v jakém stavu se nachází váš organizmus.

Aura-analyza-22.PŘEDNOSTI TÉTO METODY: 

Díky AURA analýze se blíže seznámíte se svou skutečnou energií, která se stane viditelná fotografováním bioenergie z konečků prstů na rukou a to pomocí speciální ,,Kirlianovy fotografie“. Viditelný záznam Vám napoví o kvalitě osobního záření, to znamená umožní nahlédnout  a případně odhalit v jednotlivých tělních systémech a orgánech  energetické nerovnováhy , které v konečném důsledku rozhodují o tom, jak se zdravotně cítíte. Výhodou  je především to, že dokáže najít energetické nerovnováhy ještě dříve, než se projeví v tělesné rovině, což umožňuje zaměřit se na prevenci a předejít možným zdravotním problémům. Analýza rovněž umožňuje vyhodnotit velmi důležitou součást, a to mužský a ženský princip, který utváří naši originální bytost, ovlivňuje zdraví a rozhoduje o tom, jaké vztahy máme s okolím (rodina, profese, koníčky atd.) Součástí analýzy je virtuální zobrazení jednotlivých energetických center člověka - čaker, které uchovávají energii a zabezpečují správnou funkci našeho těla.

3.PRŮBĚH ZÁZNAMU:

Víme, že tělo člověka je pokryto obrovským počtem biologicky aktivních bodů. Tyto body se využívají pro léčení a diagnostiku (akupunktura). Na některých částech těla, například na ušním boltci, na konečcích prstů rukou i nohou, na oční duhovce jsou zobrazeny všechny orgány a systémy lidského organismu. Bylo však zjištěno, že z prstůrukou lze získat mnohem více informací, nežli z jiných částí těla. Na prstech rukou jsou veškeré informace o fungování všech tělesných systémů a orgánů. Proto při testu snímáme údaje z vašich prstů rukou - fotografujeme záření orgánů zobrazených na každém prstu.

Aura-kameraAura-zaznamr_3Aura-prstu-monitor

Před měřením je vhodné splňovat tyto předpoklady :

  • ženy by neměly mít  extrémně dlouhé nehty
  • nekrémovat si ruce
  • během 24 hodin nekonzumovat alkohol
  • nepít kávu ani kouřit během posledních hodin
  • aby bylo umožněno dokonalé měření, je vhodné přistoupit s prázdným močovým měchýřem
  • z těla si odstranit pomocné prostředky měnící energii ( magnetické náramky, krystaly, atd.)

Během GDV testu položíte pouze  prsty vaší ruky na skleněnou plochu přístroje - pomocí speciálního procesu vznikne okolo prstu  modravé záření, které se prostřednictvím digitálního signálu a pomocí softwaru zobrazí na monitoru počítače. Poprvé uvidíte svou auru a na základě zobrazení můžeme vyhodnotit váš psycho-emocionální a fyzický stav. Při analýze lidského energetického pole jsou použity speciální programy, díky kterým jsou vyhodnoceny tělní systémy a orgány separátně a ty potom mohou být dále porovnávány a dokážou zobrazit efektivnost vhodné léčebné terapie.

 Po rychlém zpracování uvidíte své údaje na obrazovce:

Aura-vysledek-monitorOrganovy-vysledek-monitorCakra-vysledek-monitor

 

 

 

 

Pokud se objeví v nějaké energetické oblasti nerovnováha, jsem  Vám schopen pomoc pří její zdravotní obnově.   

4.NA JAKÉM PRINCIPU FUNGUJE GDV KAMERA?:

GVD metoda spočívá v digitálním záznamu energetického pole vyzařovaném z konečků prstů na rukou a to na  principu Kirlianefektu, který byl vynalezen v r.1939 prof. Kirlianem.Ten přišel na způsob jak vyfotografovat energetické pole, které obklopuje všechno co v přírodě existuje. Kirlian začal experimentovat a fotil prakticky vše, co nalezl. Spolu se svou ženou zjistili, že velikost vyzařování se mění podle toho, v jaké „kondici“ je fotografovaný objekt. Např. čerstvě utržený list stromu měl vyzařování jasné a zářivé oproti listu uvadlému, kde nebylo vyzařování téměř žádné. Po mnoha experimentech došli manželé Kirlianovi k závěru, že energetické vyzařování není závislé na elektrocharakteristikách fotografovaného objektu, ale na zcela jiných vlastnostech, které souvisejí s tzv. životní energií.

Aura-jablickaAura-motylaAura-listu

Poté v roce 1995 ruský fyzik prof. Konstantin Korotkov tuto metodu zdokonalil vyvinutím GDV kamery, která je schopna tento Kirlianefekt vytvořit a současně digitálně zaznamenat na monitoru počítače. Metoda jím vyvinutá umožňuje v reálném čase sledovat energetické bio-pole člověka a taky jeho reakce na různé vlivy.  Jeho vědecké uplatnění ukazuje na neomezené možnosti analýz organické i neorganické hmoty.Tato metoda je značně rozšířená v Evropě, USA, Indii, Austrálii, Koreji, Japonsku a našla své uplatnění v medicíně, psychologii, biofyzice, ekologii, atd.

* Moc se na vás těšíme a rádi vám umožníme touto cestou nahlédnout do vašeho jedinečného vnitřního světa. *

 Cena za vstupní Aura analýzu je 500 Kč, při dalším kontrolním měření je cena 350 kč.

 

Výsledky Aura analýzy, které si po konzultaci odnesete domů:

 Organovy-diagram   Aura-clovekaCakry