Navštivte naší léčivou pyramidu

Pyramida_3 

Najakém principu pyramida funguje ?

Pyramida má svoji jedinečnou inteligenci. Každého si nejdříve prohlédne a podle toho léčí. V jejím nitru se prolínají různé druhy energií, které vznikají z éteru vyplňující prostor nepoznaného vesmíru. Tato energie postupuje vrcholem do středu pyramidy, kde se přeměňuje na pyramidální oheň, který vyplní jednu třetinu spodní části kde zůstává – léčí a zbytek se vyzáří do okolí. Jelikož je pyramida vysokofrekvenční, všechny negativní energie s nižšími frekvencemi, které náš organismus oslabují se působením přetvoří nebo neutralizují. Vyšší energie vždy přepíše nižší, nikdy tomu nemůže být naopak. Proto působením pyramidální energie  dochází k léčebným účinkům a  současně  se navyšuje vědomí jedince. 

Doporučujeme maximálně půlhodinové léčení jednou za den.

Tato pyramida je originálně aktivována známým léčitelem Petrem Davídkem. Aktivací získala  léčebné vlastnosti nutné k úspěšnému uzdravení.  

Proč a kdy navštívit pyramidu ?

Návštěva pyramidy je vhodná při fyzické  i psychické vyčerpanosti, při již vzniklých nemocech a bolestivých stavech (bolesti zad, páteře, kloubů, atd.) Rovněž ji doporučuji  před jakoukoliv operací, (buňky v těle jsou vitálnější a proto se vše rychleji hojí, kosti a rány se velmi rychle zacelují a bolestivost je znatelně mnohem nižší ), dále pak po operaci a po skončení léčení v nemocnici, za účelem dodání životní energie.

Pyramida-ditko_3 Doporučuji i zdravým lidem navštívit pyramidu, alespoň 1 x měsíčně. Můžete tím zamezit zbytečným, pozdějším onemocněním, bolestem, případně psychickým problémům,aj. Nejlepší léčba je preventivní léčba . Mnozí lidé podceňují fakt, že v dnešním světě naše energetické zdroje, které čerpáme ze stravy, tekutin a vzduchu, už nejsou energeticky tak hodnotné, jako dříve a proto je vhodné jednou za čas našemu tělu energeticky pomoci. Oslabenost dále  vzniká vlivem různých psychických tlaků, kterým je dnešní člověk vystaven, vznikají bloky na fyzické i psychické úrovni a tím dochází k zablokování našich čaker (energetické vstupy a výstupy), což způsobuje nedostatek životní energie pro naše buňky a to se může projevit nějakým problémem v našem těle, případně na naši psychice (deprese, stres). Také mnoho lidí se domnívá, že jsou absolutně zdrávi, ale to nemusí být pravda, všechno v těle hned nebolí a nemusí být postřehnutelné a také lékaři nemusí vždy hned všechno odhalit, když se na to později přijde, tak už muže být pozdě nebo mohou nastat značné problémy.

V pyramidě léčíme i zvířata, na které to má stejný léčivý účinek jako na lidi.

Nabízíme rovněž pyramidou aktivovanou vodu.

Cena za léčení v pyramidě 100,- Kč za 1 osobu