Měření zdravě škodlivého výskytu rezonujících geostatických polí

    Nabízím Vám měření zdravě škodlivého výskytu rezonujících geostatických polí ve Vašem životním i domácím prostředí a to za pomocí KUBEŠOVA INDIKÁTORU REZONANCÍ..

 Elektrosmog

Máte u postele radiobudík, lampu, nabíječku? A v blízkosti domu  máte vedení vysokého napětí, trafostanici a mobilní vysílače.? Nebo nevhodně navržený elektrický rozvod v místnosti? Sledujte výskyt nebo zhoršení zdravotních obtíží? Pokud ano, a nebo z důvodu prevence je vhodné si nechat přeměřit jestli se nenachází v obytných místnostech, nebo venku rezonující geostatická pole.

Jejich zjištěním Vám umožním chránit své zdraví likvidací těchto polí nebo omezením pobytu v zasažených místech. Pomoci této metody můžeme rovněž najít některé z možných příčin   již vzniklých zdravotních potíží, nebo negativního pocitu z obklopujícího prostoru.

Působení rezonujících geostatických a elektromagnetických polí  na lidský organismus, zvířata a přírodu jako celek  je natolik  závažné, že jejich neznalost nebo přehlížení mohou způsobit mnohdy nenapravitelné změny jak v lidském organizmu , tak na všem živém se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Bylo laboratorně prokázáno, že tyto škodlivé pole mají destruktivní vliv na strukturu a buněčnou úroveň  živého organismu. Rovněž mohu potvrdit ze svých dlouhodobých zkušeností o přímé vazbě  na zdraví, imunitu a vitalitu lidí.

Co to jsou rezonující geostatická pole (RP)  :

Elektrosmog-1Rezonující geostatická polevznikají narušením přírodních geostatických polí (nehomogenní kůra zemského povrchu  nad podzemními toky, či prameny, rudnými ložisky apod.) radiomagnetickými vlnami  včetně 50 Hz z rozvodů el. napětí. Vznikají rovněž působením mikrovlnných novodobých polí z mnoha mobilních a datových vysílačů, retranslačních stanic atd. Vlivem  těchto skutečností vznikají rezonující geostatická pole a bohužel se vyskytují jak ve volné přírodě, tak v různých stavbách. Ve volné přírodě se v nich člověk zpravidla pohybuje, opouští je a proto jejich působení není tak intenzivní jako v našich obydlích, kde se také šíří po rozvodech elektrické sítě a jejich působení bývá často pravidelné. Jako příklad je možno uvést lůžko, pracovní stůl, psací stůl, pohovku apod.

Působením nadměrné rezonance dochází k následujícím zdravotním problémům:

Výzkum prof. Kubeše a jeho spolupracovníků se týkal zdraví lidí ohrožených nebo už nemocných.  Dlouholetá a podrobná studie dokázala, že 65% všech nemocí je výsledkem dlouhodobého setrvávání  v jednom nebo více RP

Mezi hlavní potíže náleží bolesti hlavy, celková únava, bolesti páteře, hlavně krční, onemocnění kloubů všeho druhu, špatný spánek, osteoporózu, onemocnění kloubů , oslabení imunity zhoubné i nezhoubné nádory, mrtvění horních i dolních končetin a mnohdy částí obličeje, omezení soustředění a schopnosti vyjadřování, zrakové potíže, narušení srdečního rytmu až výpadky jednotlivých tepů, ztráta minerálního metabolismu, dreno-leuko-distrofie (ALD), astma, bronchitida, rakovina plic, dýchací potíže podobající se astmatickým projevům, neplodnost mužů, mozková onemocnění v mnoha variantách následkem vzniku převážně vápníkových novotvarů a trombů.Nejčastější dětská onemocnění: leukémie, epilepsie, alergie, exemy, zástavy dechu či srdce, zrakové poruchy, zhoubné nádory, pomočování, špatný spánek, pocity strachu, a psychické potíže.

 Logo-kubes

Zjištění narušených rezonujících zón: 

Kubešův indikátor rezonance umožňuje akusticky a vizuálně zjistit přítomnost rezonující geostatické pole. Přítomnost zóny nezaznamenává přímo, ale sleduje její dopad na hmotu tím, že registruje rezonanční odezvu hmoty na eventuální geopatogenní zónu.

Uchopíme-li přístroj tak, abychom se dotkli nějakou částí těla snímacího senzoru a spustí-li přístroj poplach, máme jistotu, že se nacházíme v zóně, která je našemu organizmu nebezpečná! Přístroj umožňuje dle intenzity varovných signálů určit i stupeň nebezpečnosti této zóny našemu organizmu. Dále pak je možné zjistit vhodnou manipulací, zda je dotyčná zóna přes vás přenosná, tedy zda zóna, ačkoliv zasáhne jen malou část organizmu, ohrožuje tento organizmus celý.

 Kdo byl prof.Kubeš:

Český atomový fyzik Vladimír Kubeš byl mnohočetným vynálezcem a průkopníkem závažných zjištění, které jsou vědecky doloženy již od roku 1954 (viz: Vědecké podklady vlivu EMP). Dokázal laboratorně prokázat jaký vliv mají rezonující geostatická pole na buňky a živou tkáň.    Neváhal s nimi oslovovat ve své době (před nemnoha lety) televizi i vládní činitele. Televize s ním natočila několik hodin materiálu. Díky stálému upozorňování veřejnosti i úřadů čtyřikrát čelil ohrožení života, dokonce byl opakovaně přemlouván, aby za vysoký úplatek zanechal své činnosti. Vladimír Kubeš však neváhal a dokumentoval dále popsané jevy a to nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Ochrana:

Nejlepší ochrana před rezonujícím geostatickým polem je v případě možného odsunutí postele, pohovky, stolu a jiného bytového vybavení. ve vzdálenosti 1m od zjištěného pole, nebo  přerušením elektro-magnetického původce. V případě, kdy není možno provést jednu z výše uvedené varianty, nabízím výrobky určené k ochraně a  energetickému posilnění organizmu před zdravě škodlivými vlivy.

Cena za měření bytu – domu je 250 Kč. V okruhu 10 km od Palkovic je dopravné zdarma. V opačném případě se platí dopravné 100 Kč.